הזמנת סירות

הצג הזמנות להפלגות

נמצאו 19 הזמנות המתאימות לקריטריונים שהוזנו
12
מספר הזמנהיום בחודשסירההזמנה עבורשעת התחלהשעת סיוםסוג ההפלגהמספר
מפליגים
הערות 
27989 20/01/2019
יום ראשון
הסירה הלבנה ענבל אילון 08:30 12:00 אחר 3
28034 22/01/2019
יום שלישי
הסירה הלבנה לילך רייכמן 10:00 13:00 אחר 3 דרוש משיט
28158 28/01/2019
יום שני
הסירה האדומה יונתן ארז 09:00 11:00 פלנקטון 4
28068 29/01/2019
יום שלישי
הסירה הלבנה לילך רייכמן 08:00 11:00 אחר 3
27990 30/01/2019
יום רביעי
הסירה הלבנה ענבל אילון 09:00 11:00 פלנקטון 3
27879 03/02/2019
יום ראשון
הסירה הלבנה אדוה שמי 18:00 21:00 פלנקטון 3 דרוש משיט.
27952 03/03/2019
יום ראשון
הסירה הלבנה פלנקטון (תשע"ט) 12:00 13:15 פלנקטון 8 Net tow 100 μm from demarkation line to depth above 600m ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27952, 27953. החיוב כולל שירותי משיט ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27952, 27953, 27959. החיוב כולל שירותי משיט ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27952, 27953, 27959. החיוב כולל שירותי משיט ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27952, 27953, 27959. החיוב כולל שירותי משיט ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27952, 27953, 27959. החיוב כולל שירותי משיט
27953 03/03/2019
יום ראשון
הסירה הלבנה פלנקטון (תשע"ט) 17:45 18:45 פלנקטון 2 Net tows 65 and 300 μm from demark. to 600 m bottom depth ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27953 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27953 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27953 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27953 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27953
27959 03/03/2019
יום ראשון
הסירה הלבנה פלנקטון (תשע"ט) 20:00 21:00 פלנקטון 8 Net tows 100 μm from demark. to depth. 500 μm from 400 m to 600 m, continue above 600 m ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27959 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27959 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27959 ההזמנה מחויבת בהזמנה מספר 27959
27960 04/03/2019
יום שני
הסירה הלבנה פלנקטון (תשע"ט) 07:45 08:45 פלנקטון 2 Net tows 100 and 300 μm from demark. to depth. ההזמנה מחויבת עבור הזמנות: 27960, 27961. החיוב כולל שירותי משיט
12
Top